HVAD er Bottom-up Leadership?

Bottom-up Leadership, eller Bottom-up Lederskab, i byggeriet er et supplement til top-down ledelse og udvikling samt en form for demokrati på byggesager, der respekterer ledelsesretten og lovgivningen.

Bottom-up Lederskab tager udgangspunkt i håndværkernes arbejde på den enkelte bygningsdel, det trækker behovet for leverancer, specifikationer og udvikling, og det inkluderer alle på byggesagen i en åben, tværfaglig og bæredygtig byggekultur.

Vi kalder det ’lederskab’ og ikke ’management’ for det kan være for alle medarbejdere og ledere på byggesagen, som vil gå foran og deltage i en konstruktiv, lærende og bæredygtig udvikling af sagen.

I Bottom-up Lederskab må den enkelte medarbejder tage medansvar for ledelse, processen, arbejdsmiljø, kvalitet, økonomi og forbedringer, som er tilpasset byggesagens, brugernes og samfundets behov.

I Bottom-up Lederskab skal resultatet kunne dokumenteres som et bedre arbejdsmiljø, produktivitet, kvalitet, bæredygtigt byggeri, økonomi eller brugertilfredshed.

VORES VÆRDIER

Foreningens værdier bygger på:
Ligeværd > Erfaring > Tillid > Ansvar

VORES FORMÅL

Foreningens formål og virksomhed er almennyttigt (not-for-profit) og uafhængig af partipolitik:
Vi hjælper professionelle fagfolk og ledere med at opbygge og tage ansvar for bedre udvikling, tværfagligt samarbejde og praktisering af Bottom-up Leadership i bygge- og anlægsbranchen. Vi støtter op om og leverer målbare resultater til FNs verdensmål.

DET VI LEVERER

  • Hjælp til danske virksomheder
  • Mentorstøtte og udveksling
  • Erfaringer, workshops og events
  • Eksterne kurser og uddannelse