Strategisk samarbejde om selvlæring på EogP-byggesager

Enemærke & Petersen, AAU og Niels Haldor Bertelsen har indgået aftale om ‘Strategisk samarbejde om selvlæring, tværfagligt samarbejde og bottom-up lederskab på EogP-byggesager.’

Formål
Samarbejdet har til formål at udvikle, afprøve, udbrede og forankre en samarbejdende og lærende byggekultur med fokus på bottom-up lederskab på EogP-byggesager.

Den skal bidrage til at forbedre EogP’s konkurrenceevne, produktivitet, arbejdsmiljøet samt kvalitets- og bæredygtigt på EogP byggesager, som opfylder kundernes og samfundets behov. Den skal bygge på et
bæredygtigt arbejdsmiljø, gode principper for bottom-up lederskab og bedste praksis fra EogP byggesager. Den skal realisere EogP strategier og erfaringer fra EogP udviklingsprojekter, og den skal realisere samfundsbehov, uddannelse og byggeforskning.

Samarbejdet bygger på efterfølgende beskrevne principper og begynder med et første afprøvningsprojekt, som sætter rammerne for en langsigtet udvikling og forbedring hos EogP, og som er beskrevet i følgende afsnit:
1. Byggeprocessens faser, aktører, aktivitetskæder.
2. Aktivitetsmodel med strømme, dokumentation og rammer.
3. Principper for læring og udvikling af bottom-up lederskab.
4. Beskrivelse af det første fælles afprøvningsprojekt.

Vi glæder os meget til at fortsætte det gode og sunde samarbejde med Enemærke & Petersen.

Sune H. Bertelsen Hjælp til danske virksomheder, Nyheder, Produkter