Indkaldelse til den ordinære Generalforsamling 2021

Kære alle,

I indkaldes hermed til den ordinære Generalforsamling 2021 i foreningen Bottom-up Leadership in Construction Denmark.

Hvornår: kl.15:30 den 28. maj 2021 (vi starter når dagens Workshop er velgennemført).

Fysisk møde: Niras, Sortemosevej 19-21, 3450 Allerød.

Dagsorden

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3.    Ændringsforslag til foreningens Vedtægter (vedhæftet i kalenderinvitation):

  • ’1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune’
  • ’2.1 Foreningens formål og virksomhed er almennyttigt (not-for-profit) og uafhængig af partipolitik:
    • Vi hjælper professionelle fagfolk og ledere med at opbygge og tage ansvar for bedre udvikling, tværfagligt samarbejde og praktisering af Bottom-up Leadership i bygge- og anlægsbranchen. Vi støtter op om og leverer målbare resultater til private virksomheder, not-for-profits, institutioner, nationale målsætninger, det danske samfund og FNs verdensmål.’
  • ’2.2 Foreningens værdier bygger på ligeværd, erfaring, tillid og ansvar.’
  • ’8.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2021.’

4.    Evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

NB. Emner, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse – dvs. send e-mail til hej@bottomupleadership.dk senest fredag den 7. maj 2021.

5.    Orientering om udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.    Valg af suppleanter.

8.    Valg af revisor.

9.    Eventuelt.

Vi glæder os til endelig at kunne se dig i person.

Venlig hilsen

Sune H. Bertelsen, Sekretær

Skriv et svar