Invitation til fysisk workshop om ‘Selvlæring i bottom-up lederskab på byggesager’

Kære medlemmer og venner,

I indbydes hermed til fysisk workshop om ‘Selvlæring i bottom-up lederskab på byggesager’ samt, efterfølgende, den åbne ordinære Generalforsamling 2021 i foreningen Bottom-up Leadership in Construction Denmark.


Hvornår:

Fredag den 28. maj 2021 kl. 13:00-15:30 (vi starter den ordinære generalforsamling, når dagens Workshop er velgennemført).

Fysisk møde:

Niras, Sortemosevej 19-21, 3450 Allerød.

Tilmelding:

Senest den 25/5 2021 (se indbydelse).


Program for workshop (se vedhæftet Indbydelse)

1. Indledning, præsentation, arbejdsform og kandidatspeciale.

2. B. Dialog: ’Salg’ af lærings -og udviklingsopgave fx om 3D-modelering af udførelse på byggesager.

3. C. Dialog: Lokationsplan i bygherrekrav, byggeledelse og håndværkerpraksis.

4. Hvordan bruger vi erfaringerne i læring og udvikling af bottom-up lederskab?

5. Sammendrag og konklusion.

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling 2021 (se vedhæftet Dagsorden)

Vi glæder os til endelig at kunne se dig i person.

Med venlig hilsen

Bottom-up Leadership in Construction Denmark

Niels Haldor Bertelsen, Formand

Sune H. Bertelsen Invitation til workshop, Produkter

11 Replies

  1. Pingback: cialis 5 mg bula

Skriv et svar