Referat fra Stiftende Generalforsamling

Den 20. august 2020 afholdtes, elektronisk via videokonference, den stiftende generalforsamling i foreningen Bottom-up Leadership in Construction Denmark.

Foreningens medlemmer består på nuværende tidspunkt af Niels Haldor Bertelsen, Jørn Vibe Andreasen, Sune H. Bertelsen, Erik Fog Larsen (var ikke til stede), Inge Ebbensgaard (var ikke til stede) og Andreas Kragh (var ikke til stede), som alle var til stede ved den stiftende generalforsamling med mindre andet står angivet.

Dagsorden var som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Stiftelse af foreningen og vedtagelse af vedtægter (forslag udsendt til medlemmer samt støttegruppe).
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og underskrivelse af dokumenter.
  4. Valg af suppleanter.
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.

AD 1. VALG AF DIRIGENT

Til dirigent valgtes enstemmigt Sune H. Bertelsen.

AD 2. STIFTELSE AF FORENINGEN OG VEDTAGELSE AF VEDTÆGTER

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at stifte Bottom-up Leadership in Construction Denmark, som en almindelig forening.

Sune H. Bertelsen redegjorde for indholdet af Vedtægter for Bottom-up Leadership in Construction Denmark.

Vedtægterne blev herefter enstemmigt vedtaget.

AD 3. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Til bestyrelsen valgtes enstemmigt:

  • Niels Haldor Bertelsen, Formand og Kasserer
  • Jørn Vibe Andreasen, Næstformand
  • Sune H. Bertelsen, Sekretær

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt bestyrelsen til at foretage de nødvendige dispositioner og underskrive de nødvendige dokumenter i forbindelse med foreningens opstart og drift.

Bestyrelsen underskrev herefter Vedtægter for Bottom-up Leadership in Construction Denmark.

AD 4. VALG AF SUPPLEANTER

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at udskyde valg af suppleanter til næste generalforsamling.

AD 5. VALG AF REVISOR

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at bemyndige bestyrelsen til at vælge revisor, når det bliver et lovmæssigt krav eller i forbindelse med krav i specifikke samarbejds-, sponsor- eller fondsmiddelsaftaler.

AD 6. EVENTUELT

Ingen emner.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. august 2020.

Niels Haldor Bertelsen, Formand

Sune H. Bertelsen, Dirigent

Sune H. Bertelsen Organisering

Skriv et svar